Контакти

„Диавена„ ООД
гр. Шумен 9700
ул. Индустриална 23А
П.К. 75
тел./факс: +359-54-860184
тел.: +359-54-861162
e-mail: diavena@diavena.com

Търговски директор
Мая Радева
тел.: +359-54-832594
тел./факс: +359-54862871
моб. тел.: +359-899-943076
e-mail: mradeva@diavena.com

Мениджър външна търговия
Яна Желева
моб. тел.: +359-898-459008
e-mail: yzheleva@diavena.com

Отдел Доставки
тел./факс: +359-54-861162

Началник отдел доставки
Николай Железчев
e-mail: nzhelezchev@diavena.com
моб.: +359-899-943066

Доставки вътрешен пазар
Димитър Иванов
e-mail: divanov@diavena.com
моб.: +359-899-941530

Отдел Счетоводен
моб: +359-893-662426

Отдел Човешки ресурси
Ренета Стефанова
e-mail: rstefanova@diavena.com
моб.: +359-897-992593
тел./факс: +359-54-860184

Маркетинг
Ирена Стефанова
e-mail: istefanova@diavena.com
моб.: +359-089-9814640Дистрибутори

Теодоро Бабаров – Клио Комерс” ЕТ
Разград, тел: 084/ 66 00 03
Шумен, тел: 054/ 83 06 08
www.cliobg.com

Он партнерс” ООД, Бургас
тел: 0882/393 991

Парапан” ЕТ , Хасково
тел: 038/66 42 46

Роза Иванова – РИИ” ЕТ , София
тел: 02/824 21 67

Оптимо“ ООД  ГР София,
тел: 02/9780152

Ка Комерс” ООД, Благоевград
тел: 073/88 10 47

Феникс Дистрибуторс” ООД, Пловдив
тел: 03121/26 66

Мидия” ЕООД, Стара Загора
тел: 042/64 60 92

Ара-Ритейл” ЕООД, Сливен
тел: 044/ 62 26 98

Вилтон-2” ООД, Ямбол
тел: 046/66 41 66

Крид” ЕООД, Монтана
тел: 096/30 01 01

Елена” ООД, Враца
тел: 092/66 19 80

В.Павлова- Веселка Павлова“ ЕТ- Ботевград,  
тел: 0723/60382


Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение